Ediţii: 2016 | 2014 | 2012

Consolidare, restaurare, reabilitare Castel Oteteleşeanu

Autor:
Cristina Olga Gociman
Colaboratori:
ARHITECTURA / URBANISM - arh. Claudiu Hogea / stud.arh. Victor Felix Mocanu / stud.arh. Ioana Marica / stud.arh. Ecaterina Remescu / urb. Stanescu Iulia Malina / urb. Cristian Moscu / stud.urb. Stefania Irimia / urb. Aurelian Slavu / ing. Rusanescu Alina
STUDIU ISTORIC - drd. arh. Dan Ionescu / conf.dr.arh. Ruxandra Nemteanu / dr.ing. Corina Anca Simion
CONSULTANT RESTAURARE SI VERIFICATOR PROIECT: conf.dr.arh. Ruxandra Nemteanu
PROIECTANT INSTALATII - SC MTM IMPEX '93 SRL - ing. Mircea Gabriel Hancu / ing. Mihaela Barbu / ing. Emil Pietreanu / ing. Cristian Enciu
EXPERTIZA TEHNICA DE STRUCTURA - SC AXEL SRL - ing. Eugen Emil Szabo
STUDIU GEOTEHNIC - SC LIVSIM POLICOM SRL - dr.ing. Liviu Draganescu
STUDIU TOPOGRAFIC - SC TOPOEXIM SRL - ing. Dragos Necula
INCERCARI NEDISTRUCTIVE - SC INCERC SA - dr.ing. Claudiu Matei / ing. Florin Enastescu
Beneficiar:
INCDFM - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Bucuresti-Magurele
Localizare:
România, jud. Ilfov, Măgurele, str. Atomiştilor nr. 409
DESCRIERE PROIECT
Castelul Oteteleşanu este amplasat în incinta II a Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Materialelor din localitatea Măgurele, către limita de sud-vest a acesteia, în vecinătatea şoselei care leagă localităţile Măgurele şi Dumitrana.
"Ansamblul fostului conac Oteteleşanu", înregistrat în actuala Listă a Monumentelor Istorice (LMI), sub codul IF-II-a-B-15 294 este format din "Conacul Oteteleşeanu", Parcul, biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” şi situl arheologic, împreună cu vestigiile Mănăstirii Grinduri.
Din punct de vedere arhitectural conacul (castelul) de la Măgurele face parte dintr-o serie de reşedinţe aristocratice pe cale de dispariţie în România: reşedinţe nobiliare înconjurate de parcuri în stil romantic, amenajate în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Vechiul conac al moşiei Măgurele, construit către anul 1800, a fost transformat în stil neoclasic, in perioada 1840-1845 de noul proprietar al moşiei, vornicul Ioan Oteteleşeanu. Grădina din jur a fost radical transformată de arhitectul peisagist Karl Meyer în manieră romantico-simbolică.
Castelul a fost din nou remodelat, în 1860, căpătând aspectul unui edificiu de loisir cu caracter balnear surprins în seria fotografiilor realizate de Frantz Duschek-tatăl (1863-1868).
Acest aspect balnear, sui-generis al castelului - rămas insolit şi rarissim în arhitectura rezidenţială din România extra-carpatică - a fost înlăturat în 1893-94, o dată cu transformarea ansamblului de la Măgurele, conform testamentului olograf al lui Ioan Oteteleşanu, în sediul Institutului de Fete "Ioan
Oteteleşeanu" al cărui prim director a fost Ioan Slavici.
După 1948, Institutul "Oteteleşeanu" îşi încetează abuziv existenţa, dar, printr-o fericită întâmplare, în 1949, profesorul Horia Hulubei decide înfiinţarea Institutului de Fizică Atomică (IFA), care, după 1954-55, este instalat în conacul (castelul) de la Măgurele care va suferi din nou modificări importante.
Institutul a fost supus la alte modificări în 1960 şi mai ales după cutremurul din 1977.
Intervenţiile repetate, uzura morală, diferitele seisme produse între 1940-2010, ca şi treptata neîngrijire a clădirii - finalizată cu neutilizarea acesteia din 1997 - au condus la starea actuală de colaps.
PROPUNERE PROIECT
Castelul va fi consolidat, restaurat şi amenajat conform temei beneficiarului.
INCDFM - actualul administrator - şi-a propus ca prin reabilitarea şi restaurarea acestuia, castelul să devină sediul unui centru de excelenţă în cercetare, dotat cu spaţii multimedia, workshop, de primire-reprezentare şi o zonă memorială dedicată istoriei şi evoluţiei acestuia.
Prin reconfigurarea volumetrică se vor reface cele două imagini emblematice ale castelului.
Faţada Sud va reconstitui imaginea imortalizată de Frantz Duschek în 1863-1868: un vast edificiu de factură balneară, în stil predominant neoclasic cu puternice accente romantice iar faţada Nord va reda monumentalitatea accesului din Institutul de Fete „Ioan Oteteleşanu”.

Panouri pentru expoziţie

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea orginală (se vor deschide într-o fereastră nouă)