Ediţii: 2016 | 2014 | 2012

Regenerare urbană prin (re)organizarea mobilităţii în „Zona Parcului Carol”

Autor:
Mihaela Hermina Negulescu
Colaboratori:
Studenti ai anului I Master "Mobilitate Urbana" (coordonator lector dr. arh. Mihaela Negulescu) si Master "Proiect urban" (coordonator. conf. dr.arh. Tiberiu Florescu)
redactare panou bienala stud. arh. Suzana Neacsu
Beneficiar:
de interes pentru Primaria sectorului 5
Localizare:
România vezi harta
REGENERARE URBANĂ PRIN (RE)ORGANIZAREA MOBILITĂŢII ÎN “ZONA PARCULUI CAROL”
Studiul propune o strategie de generare a unor dinamici de reabilitare şi revitalizare a unei zone cu un patrimoniu arhitectural, urbanistic, istoric şi cultural foarte valoros, printr-o politică integrată de remodelare a mobilităţii care propune o programe şi proiecte în logica unui raport echilibrat şi nuanţat între obiectivele de accesibilitate şi calitate a locuirii.
Zona care face obiectul studiului cuprinde un număr foarte ridicat de obiective de interes cultural - recreativ dar, deşi beneficiază de o localizare centrală, are o accesibilitate redus, spaţii publice de slabă calitate şi o lipsă de vitalitate socio-economică.
Strategia vizează ameliorarea accesibilităţii zonei, recuperarea unor resurse de spaţiu public, reamenajarea funcţională şi estetică a străzilor şi pieţelor, crearea unor trasee care să integreze „atractorii” zonei într-un “cluster” turistico-recreativ etc. Potenţarea atractivităţii economice a arealului va încuraja prezervarea valorilor urbanistice ca resursă importantă valorificabilă inclusiv economic.

Panou pentru expoziţie

Click pe panou pentru a-l vedea la mărimea orginală (se va deschide într-o fereastră nouă)