Ediţii: 2016 | 2014 | 2012

Turn info

Autor:
Macalik Arnold
Colaboratori:
Structura: ing. Virág Jácint (s.c. Lamina s.r.l.)
Instalaţii: ing. Florin Popa, ing. Kiss Kristian (s.c. Instal Utilities s.r.l.)
Executant: s.c. Fundamenta s.r.l.
Beneficiar:
Comuna Ciumani
Localizare:
România, jud. Harghita, Ciumani, Piaţa Borsos Miklós vezi harta
Indicatori:
RH: S+P+2E / Sd: 154.70 m2
În contextul rural al unei depresiuni intramontane din Secuime, cu un pitoresc aparte în ceea ce priveşte peisajul obiectual şi al relaţiei acestuia cu cel natural, au fost mobilizate fonduri europene pentru realizarea unor centre locale de informare turistică. Datele stricte ale cererii de proiecte formulau succinct tema: 2 încăperi de maxim 25m2, exprimând specificul local.
Clădirea face parte dintr-o reţea de centre de informare turistică din regiune. Am incercat să realizăm la aceste clădiri o unitate generală plecând de la o formulă ”tipizată”, pe care apoi am individualizat-o cu elemente preluate din specificul local, după modelul portului popular: acesta este identic ca formulă dar variază de la sat la sat prin culoare şi ritm, la fel cum variază de pildă şi dungile colorate de pe sacii de cânepă duşi la moară, în funcţie de codurile asociate fiecărei familii.
Renumele comunei Ciumani se leagă de măiestria dulgherilor şi a tâmplarilor locali. Am optat prin urmare pentru o formulă de turn din lemn în care pe patru paliere distincte am grupat funcţiunile temei, legându-le cu două scări în spirală dispuse antisimetric pe laturi opuse. Palierul superior este un punct de belvedere pentru comună şi peisaj, dar funcţionează şi ca loc de întâlnire, pavilion pentru fanfara locală, etc.
Susţinută de o tectonică foarte clară, clădirea se înfăţişează voalat într-o anvelopă transparentă, omogenă. Această idee este o preluare a modului de folosire a lemnului în arhitectura vernaculară a porţilor, tindelor, podurilor, fântânilor, hambarelor, etc. Motivul este legat şi de ideea centrală a unui basm popular în care împăratul porunceşte să primească o vizită la curte iar oaspetele să vină nici călare nici pe jos, nici îmbrăcat nici dezbrăcat şi să aducă daruri dar să nu aducă. Basmul spune că s-a găsit o fată isteaţă care a venit călare pe un ţap cu picioarele atârnând pe jos, a adus un porumbel strâns între două ciururi şi s-a îmbrăcat în plasa de pescar a tatălui ei. Desigur răsplata împărătească a fost pe măsură.
Executat de meşteri locali, şantierul s-a desfăşurat într-o fluenţă şi silenţiozitate neobişnuite. Proiectantul a avut mult de învăţat de la cei implicaţi, rămânându-le profund îndatorat şi pentru acurateţea realizării detaliilor propuse prin proiect.

Panouri pentru expoziţie

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea orginală (se vor deschide într-o fereastră nouă)