Ediţii: 2016 | 2014 | 2012

Plan Urbanistic General, Miercurea Ciuc

Autori:
Tiberiu Ciolacu, Eugen Pănescu, Endre Ványolós
Colaboratori:
vallum: arh. Szabolcs Korodi, arh. Esyter Pongrácy (co-autori)
arh. Franz Ullrich
sc hydrotem srl
sc tigrawill srl
sc b&s development srl
sc azolib srl
geol. Pásztohy Zoltán
p.f.i Demeter Lászlő
sc data force srl
sc artline srl
prourbe k.f.t. budapest
Beneficiar:
Primăria municipiului Miercurea Ciuc
Localizare:
România, jud. Harghita, Miercurea Ciuc vezi harta
Indicatori:
RH: - / Sd: 120000000 m2 / Su: - m2 / POT: - / CUT: -
„Oraş verde în inima Secuimii” este titlul generic al Planului Urbanistic General 2010-11 ce defineşte municipiul Miercurea Ciuc, ca centrul geografic şi spiritual al unui zone culturale specifice, ca un oraş reper regional, atractiv şi interesant pentru evenimente culturale şi sportive, turism sau pentru studii în domenii caracteristice locului.

Specificitatea culturală întruchipată prin valorile de patrimoniu construit şi natural atât din interiorul oraşului cât şi din împrejurimile sale, prin tradiţiile culturale, religioase cu rol identitar major asigură o vizibilitate sporită municipiului atât în plan naţional cât şi internaţional, care, susţinut de o poziţionarea geografică centrală cu o bună accesibilitate reprezintă un atu pentru Miercurea Ciuc în competiţia regională dintre centrele urbane mijlocii pentru atragerea şi găzduirea unor activităţi şi evenimente.
Locul de pelerinaj Şumuleu Ciuc, Muzeul Secuiesc al Ciucului, proximitatea staţiunii Harghita Băi şi existenţa unei infrastructuri sportive, dar şi proximitatea unor zone rurale recunoscute pentru pitorescul lor amplifică atractivitatea conferinţelor, concertelor sau festivalurilor, competiţiilor sportive organizate în oraş. În acest fel, turismul clasic şi turismul specializat cu caracter religios, sportiv, de afaceri, comunicare, evenimente, studii se susţin şi se impulsionează reciproc.

Profilul mixt al oraşului este în primul rând rezultatul conlucrării a trei factori principali: turism – evenimente - instituţii, combinaţi cu învăţământul superior şi administraţia la nivel judeţean şi (micro)regional. Asocierea şi corelarea spaţială directă a acestor activităţi definitorii pentru oraş este esenţială pentru funcţionarea lor concertată şi pentru un efect amplificat. De aceea, principalele obiective propuse prin PUG – campusul universitar, bazin de înot, centru de conferinţe, extinderea spitalului judeţean, extinderea muzeului, amenajarea de spaţii verzi noi, înfiinţarea sau extinderea de cimitire, garaje sub/supraterane– ocupă poziţii importante în centrele secundare ale structurii multinucleice propuse spre valorificare.

Miercurea Ciuc este oraş verde prin prezenţa pronunţată a peisajului natural exterior oraşului în interiorul său: cele două lanţuri muntoase Munţii Ciucului şi Munţii Harghitei, fiind dominante ale perspectivelor din oraş, asigurând un fundal de valoare direcţiilor care se deschid din peisajul construit. Elementele de peisaj natural şi construit formează peisajul cultural Şumuleu Ciuc cu un rol decisiv în conturarea caracterului locului. Prin restrângerea teritoriului intravilan (cca.10%) se doreşte contracararea principalului risc, de dizolvare a corpului urban în peisaj şi distrugerea iremediabilă a elementelor de peisaj natural exterior oraşului– desemnând în acelaşi timp posibile areale-rezervă.

Caracterul verde este şi va rămâne o trăsătură indispensabilă pentru locuire, dar şi turism, două componente majore ale profilului oraşului.

Panouri pentru expoziţie

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea orginală (se vor deschide într-o fereastră nouă)