Ediţii: 2016 | 2014 | 2012

Regulamente urbane

Autor:
Adrian Iancu
Lucrarea de faţă tratează problematica regulamentelor
urbane şi face parte din domeniul urbanismului.
Noţiunea de „Regulament urban” nu este nouă în
România dar abordarea ei în contextul amenajării
teritoriului şi a urbanismului modern este de dată
recentă.
Subiectul este unul tehnic şi se adresează în primul rând
studenţilor de la facultăţile de urbanism şi arhitectură dar
şi acelei părţi din actorii implicaţi în cadrul procesului de
gestiune urbană reprezentat de specialişti: elaboratori
ai documentaţiilor de urbanism, funcţionari din cadrul
aparatelor administrative de la toate nivelurile de
organizare teritorială, dar şi proiectanţii care trebuie să
pună în practică prevederile regulamentelor urbane.
Dar poate ca unele chestiuni prezentate mai jos pot să
intereseze şi alte categorii, şi aici mă refer la politicieni,
jurişti sau poate şi alţii.
Scopul acestei lucrări este acela de a clarifica un domeniu
nou, încă neabordat din punct de vedere teoretic sau
critic. Modalitatea pe care am propus-o pentru a realiza
acest scop are mai multe etape: prima este cea de a
defini noţiunile de bază; a doua este de a prezenta actele
normative legate de subiectul regulamentelor urbane;
a treia etapă constă în analiza critică a unor elemente
din conţinutul actelor normative; în fine, a patra etapă
constă în prezentarea unor recomandări referitoare la
modul de elaborare a regulamentelor urbane, dar şi a
unor clarificări necesare pe viitor pentru completarea şi/
sau modificarea legislaţiei în vigoare.

Panou pentru expoziţie

Click pe panou pentru a-l vedea la mărimea orginală (se va deschide într-o fereastră nouă)