Ediţii: 2016 | 2014 | 2012

Album omagial „Toma T. Socolescu - arhitect român - 1883-1960”

Autor:
Zina Macri
Colaboratori:
Fotografii: Ionuţ Macri
Prefaţa: arh. Călin Hoinărescu
Grafica şi design: Faber Studio/ Dinu Dumbrăvician
Toma T. Socolescu (1883-1960) se distinge ca una din figurile deosebit de interesante ale generaţiei sale. Numele său este strâns legat de cel al oraşului Ploieşti, căruia i-a dedicat cea mai mare parte a creaţiei sale de arhitect.
Rostul albumului „Toma T. Socolescu – arhitect român” este de a imortaliza într-un instantaneu contemporan creaţia arhitecturală a lui T.T. Socolescu. Pentru aceasta am inventariat cu minuţie, am analizat şi apoi sintetizat informaţiile referitoare la proiectele de arhitectură originale ale autorului, diverse înscrisuri, schiţe şi desene întocmite de arhitect cu diverse ocazii, recuperate cu mare greutate din arhive.
Am reuşit să „colecţionăm” un fond documentar consistent, cuprinzând fotografii contemporane (ale clădirilor rămase astăzi în picioare) dar şi reproduceri ale unor fotografii mai vechi.
Ce este poate cel mai important, am reconstituit câteva „poveşti” despre cel ce a fost T.T. Socolescu şi despre creaţia sa, de la puţinii prieteni ce l-au cunoscut personal, rămaşi astăzi în viaţă.
Albumul reuşeşte să ordoneze mai mult de 90 de lucrări de arhitectură semnate de Socolescu, proiecte şi relevee, planuri de sistematizare, lucrări cu care a participat la concursuri sau colaborări cu alţi arhitecţi. Structura albumului urmăreşte cronologic evoluţia proiectelor sale, grupate în cinci mari capitole: „Anii de început”, „Case de raport”, „Edificii publice”, „Reşedinţe interbelice”, „Biserici”. Fiecare dintre proiectele prezentate este însoţit de un set de date de identificare, reprezentând perioada aproximativă a întocmirii proiectului/ studiului, amplasamentul, comanditarul/ diverşii proprietari, date referitoare la construcţia propriu-zisă (acolo unde a fost cazul).
Textul însoţitor este laconic pentru ca am preferat de multe ori să îl lăsăm pe arhitect să vorbească despre creaţia sa; deopotrivă publicist, preocupat constant de teoria şi critica meseriei de arhitect, T.T. Socolescu este autorul uneia dintre cele mai importante scrieri din întreaga literatură românească de specialitate, volumul finalizat în 1955 şi intitulat „Fresca Arhitecţilor”, lucrare majoră absolut indispensabilă astăzi pentru cercetarea în arhitectură.
Martor al unei epoci în care s-au cristalizat marile curente arhitecturale ale modernităţii, putem considera pe bună dreptate că T.T. Socolescu a „conturat” Ploieştiul interbelic. Cu toate acestea, departe de a fi un reper în literatura de specialitate, creaţia sa arhitecturală este încă prea puţin cunoscută chiar printre practicienii meseriei. Multe dintre clădirile sale au astăzi acelaşi destin tragic al oricărei lucrări de patrimoniu, lesne depreciabile în faţa presiunii imobiliare, neînţelese şi de nimeni iubite.
Sperăm ca acest album (proiect sprijinit în 2010 de Uniunea Arhitecţilor prin finanţare din Timbrul arhitecturii) să reprezinte un instrument important pentru oricine şi-ar dori să se apropie şi să înţeleagă creaţia arhitecturală a lui Toma T. Socolescu.

Panouri pentru expoziţie

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea orginală (se vor deschide într-o fereastră nouă)