Ediţii: 2016 | 2014 | 2012

Caiete ARA - Arhitectură. Restaurare. Arheologie

Autor:
Monica Mărgineanu Cârstoiu
Colaboratori:
Editor: Monica Mărgineanu Cârstoiu

Colegiu de redacţie: Maria Alexandrescu-Vianu, Alexandru Avram, Alexandru Barnea, Pierre Dupont, Wolfram Hoepfner, Anca Lemaire, Dan Mohanu, Corina Popa, Frank Rumscheid, Alexandru Vulpe

Grafică şi tehnoredactare: Andi Cârligianu
Revista Caiete ARA, editată de Asociaţia ARA (Arhitectură. Restaurare. Arheologie) este o publicaţie ştiinţifică anuală care se adresează cercetătorilor din domeniile istoriei arhitecturii, istoriei artelor, arheologiei şi profesioniştilor preocupaţi de metodele de salvare, protejare şi punere în valoare a monumentelor istorice şi de artă. Revista oglindeşte aspecte ale cercetării de excelenţă din România legate de monumentele istorice, de la situri şi monumente arheologice până la monumente de artă şi arhitectură contemporane. Istoria arhitecturii privită ca Ars aedificandi apare integrată unei viziuni moderne conform căreia pentru gestionarea corectă a siturilor istorice, pentru cunoaşterea, înţelegerea şi, implicit, protejarea şi punerea în valoare a acestora este necesară o abordare extinsă, însumând concluziile cercetării de arhitectură, de arheologie şi de artă şi nu în ultimul rând de restaurare.

Caiete ARA este singura publicaţie ştiinţifică din România care promovează constant rezultatele cercetării arhitecturii arheologice, în respectul ideilor despre Bauforschung, aşa cum au fost acestea formulate la începutul anilor ’20 de Armin von Gerkan şi aprofundate de către cel mai mare arhitect clasicist al secolului trecut, Gottfried Gruben.
Pe lângă studii speciale, revista publică opinii ale unor specialişti referitoare la starea actuală a unor situri arheologice şi monumente istorice şi prezintă recenzii referitoare la studii de specialitate de ultimă oră.

Revista Caiete ARA a reuşit să devină la numai trei ani după apariţia primului număr o prezenţă remarcată în termeni pozitivi de către mediile academice internaţionale. Exemplare ale celor trei numere apărute până acum se află astăzi în bibliotecile celor mai importante instituţii de cercetare şi universităţi din Europa, ca de ex.: Humboldt Universität zu Berlin, Universität Graz, Université Libre de Bruxelles, Bibliothèque de la Sorbonne, Universidad Murcia, Universitat de Barcelona, Uniwersytet Warszawski, Universität Konstanz, Università degli Studi di Bari, Università di Pisa, University of Birmingham, Royal Irish Academy, Oxford-Sackler Library, Society of Antiquaries of London, Universidad de Salamanca, Göteborg Universitet, Uppsala University, Bibliothèque Centrale des Musées Nationaux au Louvre, Institut für Kunstgeschichte und Klassische Archäologie der Universität Bonn, Römisch-Germanische Kommission des DAI, American School of Classical Studies at Athens, Università di Pisa, École Française d’Athènes, Deutsches Archäologisches Institut (Zentrale Bibliothek), Scuola Archeologica Italiana di Atene, British School at Rome, Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte Palazzo Venezia, Society of Antiquaries of London.
Interesul suscitat de Caiete ARA este confirmat de numeroasele mesaje de solicitare a schimburilor interacademice primite la redacţie din parte unor asemenea instituţii.

Panouri pentru expoziţie

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea orginală (se vor deschide într-o fereastră nouă)