Ediţii: 2016 | 2014 | 2012

Cluj-Napoca în proiecte, 50 de ani, 1960-2010

Autor:
Eugeniu Pănescu
Colaboratori:
AUTORI:
Mitrea Vasile
Tudose Emanoil
Buzuloiu Aurelian
Matei Adriana
Elkan Gheorghe
Spânu Radu
Gyemant Amalia
Raiciu Lucia
Borda Adrian
Scripcariu Sorin
Vais Dana
Popa Lucian
Planwerk
Crişan Marcel
Fodor Bogdan
Agachi Ioana Mihaela
Dinculescu Mircea
Pănescu Eugeniu
Lucrarea “CLUJ-NAPOCA ÎN PROIECTE, 50 DE ANI, 1960-2010” are 600 de pagini, este finantata de Uniunea Arhitectilor prin timbrul de arhitectura si se încadrează în obiectivele şi activităţile prevăzute în statutul Uniunii Arhitecţilor din România. Acestă lucrare are ca scop „gestionarea patrimoniului documentar (arhivele de arhitectură, în primul rând de arhitectură modernă), spre protecţia patrimoniului construit, spre difuzarea informaţiei de arhitectură şi promovarea culturii arhitecturale”. Lucrarea stimulează reflecţia critică în domeniul arhitecturii şi urbanismului, difuzarea informaţiei de arhitectură, urbanism, restaurare şi protecţia patrimoniului cultural în toate mediile. Totodată asigură achiziţia, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului documentar de arhitectură.
Arhitecţii membrii ai Asociaţiei Arhitecţilor Cluj, proiectanţi ai multor lucrări de urbanism, arhitectură şi amenajarea teritoriului, prezintă în această lucrare opinii şi aspecte critice referitoare la activitatea proprie şi a altor colegi.
Suntem martori şi deseori participanţi la „evoluţia” oraşului Cluj-Napoca, în ultimii 50 de ani.
Procesul de extindere a fost discontinuu, în salturi care au rămas fără legături, în scopul realizării unui ansamblu unitar urbanistic.
Cauzele au fost multiple şi nu în ultimul rând modul în care participanţii la aceste activităţi - urbanişti, arhitecţi, reprezentanţi ai altor specialităţi, oameni politici, administraţii, cetăţeni etc. - deseori prin ignoranţă, incompetenţă şi indulgenţă (cel puţin trei „i”) au dus la o creştere a oraşului în mod haotic, constatându-se astăzi, mai ales în ultimii 20 de ani, apariţia unei destructurări urbane, care va fi greu de ameliorat. Cea mai mare cauză este lipsa de continuitate. Dacă ne referim la ultimii 50 de ani, constatăm că s-au desconsiderat legile de dezvoltare a unei structuri urbane şi în mod special continuitatea evolutivă şi legăturile dintre diferitele etape. În acest sens se pot remarca cele două perioade: cea din 1960 până în 1990 şi cea a ultimilor 20 de ani. Prezentarea si analiza critica a acestor doua perioade fac necesara aparitia acestei lucrari "Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani, 1960-2010".

Panou pentru expoziţie

Click pe panou pentru a-l vedea la mărimea orginală (se va deschide într-o fereastră nouă)